អស់​បញ្ហាដែឡ​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូច​ថ្ម​សាក​ចោល​មួយ​យប់ៗទៀតហើយ។

ជា​មួយ​ឌុយ​ភ្លើង​កំណត់​ម៉ោង យើង​អាច​កំណត់​ម៉ោង​អោយ​បិតឬបើក ​រយៈពេល​ខ្លីូឬវែង ដោយ​មិន​ខ្លាច​ថា​យើង​សាក​ថ្ម​ចោល​ភ្លេច​ដក​ចេញ​ទៀតទេ។ 

ឌុយភ្លើងកំណត់​ម៉ោង

$12.00Price

  ADDRESS

  --Branch 1: Olympic Market (SAM ATH Rachna Curtain) Building 74-76A0

  --Branch 2: 104B, Street 199 (South of Sovanna Shopping Center)

  Tel: 012 28 67 57

  --Branch 3: 234E0, Street 271 (In front of Phnom Penh Sport Club)

  Tel: 012 52 23 29

  © CAMBODIA CURTAIN. All rights reserved.

  • Twitter Square
  • facebook-square

  អាសយដ្ឋាន

  --សាខាទី១ : ផ្សារអូរឡាំពិក (សំអាត រចនា​ វាំងនន) អាគារលេខ 74-76A0

  --សាខាទី២: ផ្ទះលេខ 104B, ផ្លូវ 199 (ខាង​ត្បូង​ផ្សារទំនើប​សុវណ្ណា ជាប់​របង​ពេទ្យ​រុស្សី)

  ទូរសព្ទ: 012 28 67 57

  --សាខាទី៣ : ផ្ទះលេខ 234E0, ផ្លូវ 271 (ទល់​មុខក្លឹប​ហាត់​ប្រាណ ភ្នំពេញ​ស៉្ពតក្លឹប)

  ទូរសព្ទ: 012 52 23 29