គួរ​ជ្រើស​រើស​វាំងនន​ពណ៌​អ្វី? What Color of curtain I should choose?

វា​ពិត​ជា​ការ​លំបាក​មួយ ​នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​ពណ៌​របស់​វាំងនន​ ដែល​ស៊ីជា​មួយ​ទី​តាំង​បង្អួច​ឬទ្វា ដើម្បី​លើក​សោភ័ណភាព​គេហដ្ឋាន​របស់​យើង។ ពេល​ខ្លះ​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ជ្រើស​រើស​ពណ៌​វាំងនន​តាម​ការ​ស្រលាញ​់ចូល​ចិត្ត ពេល​ខ្លះ​ទៀត​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ជ្រើស​រើស​ពណ៌​វាំងនន​ទៅ​តាម​ពណ៌​របស់​សាឡុង ជញ្ជាំង ឬគេហដ្ឋាន​របស់​ពួក​គាត់ ។​ វីធី​ជ្រើស​រើស​ទាំង​នោះ​ សុទ្ធ​តែ​ត្រឹម​ត្រូវ​ ប៉ុន្តែ​តាម​រយៈ​បទពិសោធន៍​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ បូក​ផ្សំ​នឹង​ចំណេះ​ដឹង​ថ្មី​ៗ​មួយ​ចំនួន​ពី​គេហទំព័រ​មួយ​ចំនួន ហាង​វាំងនន​កម្ពុជា​សូម​លើក​យក​នូវ​វិធី​សាស្រ្ត​មួយ​ចំនួន​ដែល​អាច​ជា​ជំនួយ​ស្មារតី​ដល់​លោក​អ្នក​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ពណ៌​វាំងនន​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ ថ្លៃថ្នូរ​ និង​ស្រស់​ស្អាត ។

១. ជម្រើស​ ពណ៌​ដែល​លោក​អ្នក​ស្រលាញ់

បើ​សិន​ជា​យើង​ ជ្រើស​រើសវាំងនន​នូវ​​ពណ៌​ដែល​យើង​ស្រលាញ់​នោះ វា​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​សប្បាយ​ចិត្ត​រាល់​ពេល​ដែល​យើង​ចេញ​ចូល ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​ចង