គួរ​ជ្រើស​រើស​វាំងនន​ពណ៌​អ្វី?(ត) What Color of curtain I should choose? (Continue)

យើង​ខ្ញុំ​បាន​លើក​រួច​មក​ហើយ នូវ​ការ​ណែនាំ​សម្រាប់​ការ​ជ្រើស​រើស​ពណ៌វាំងនន​ដែល​ត្រូវ​ជា​មួយ​ជញ្ជាំង​ពណ៌ សរ ពងមាន់ ខៀវ និង​បៃតង ។ ក្នុង​អត្ថបទនេះ យើង​ខ្ញុំ​សូម​លើក​យក​នូវ​ការ​ណែនាំ​មួយ​ចំនួន​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ជ្រើសរើស​ពណ៌​វាំងនន​ដែល​ត្រូវ​ជា​មួយ​ជញ្ជាំង​ ពណ៌ ផ្កាឈូក ក្រហម និង​ពណ៌​ផ្សេងៗទៀត ។​

១. ជញ្ជាំងពណ៌ ផ្កាឈូក (ឬពណ៌​ប្រហាក់ប្រហែល)

​​បន្ទប់​ដែល​លាប​ជញ្ជាំង​ពណ៌​ផ្កាឈូក​ ភាគច្រើនជា​បន្ទប់​របស់​យុវនារី ដែល​ចូល​ចិត្​ពណ៌​ឆើតៗ បច្ចុប្បន្ន​ពណ៌​​ស្វាយ​ក៏​កំពុង​ពេញ​និយម​​សម្រាប់​យុវនារី​មួយ​ចំនួន​ធំ​ផង​ដែរ ។

*សម្រាប់​បន្ទប់​ពណ៌ផ្កាឈូក​ស្រាល លោក​អ្នក​គួរ​ជ្រើស​រើស​ពណ៌​ឈូក​ដុត​ជាង បើ​សិន​ជា​លោក​អ្នកពេញ​និយម​ពណ៌​សីុគ្នា ។