តោះដើរលេង! -The Philippines- ភីលីពីន

បញ្ជាក់ ៖ អត្ថបទនេះ​ គ្រាន់​ជា​ការ​ចែក​រំលែកបទពិសោធន៍​ផ្ទាល់​ខ្លួន​មួយ​ចំនួន​​ប៉ុណ្ណោះ!

តាម​ធម្មតា​បើ​គេ​និយាយអំ​ពី​ដំណើរ​កំសាន្ត​ទៅ​ប្រទេស​ភីលីពីន គេ​ច្រើន​នឹក​ឃើញ​ទៅ​ដល់​ខ្សាច់ដ៏ស្រស់​ស្អាត សមុទ្រ​ខៀវ​ថ្លា និង​ធម្មជាតិ​ដ៏​រស់​រវើក​ តែ​សម្រាប់​ខ្ញុំ​ ការ​ទៅ​ទស្សនា​តំបន់​វប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្ត្រ និង​ដើរ​មើល​តថភាព​សង្គម​ ជា​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​ខ្ញុំ​នៅ​ទី​នោះ​ទៅ​វិញ ។ ខាង​ក្រោម​នេះ ខ្ញុំ​នឹង​បង្ហាញ​ពី​បទពិសោធន៍​តិច​តួច​របស់​ខ្ញុំ​ដែល​បាន​ទៅ​ទី​នោះ​ម្នាក់​ឯង ទោះ​បី​ជា​ដំណើរ​កំសាន្ត​របស់​ខ្ញុំ​នៅ​តែ​ទី​ក្រុងម៉ានីល​ និង​ខេត្ត​ជិត​ៗ​នោះ មិន​បាន​ទៅ​រម្មណីយដ្ឋាន​សមុទ្រ​ស្អាត​ក៏​ពិត​មែន តែ​ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា អ្នក​នឹង​អាច​ទទួល​បាន​គន្លឹះ​ សម្រាប់​ធ្វើ​ដំណើរ​កំសាន្ត​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ និង​ដឹង​ពី​អ្វី​ដែល គួរ​ត្រៀម​ទុក​មុន ។