ពិនិត្យ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី តាម​អនឡាញ!

ឥឡូវនេះ​យើង​អាច​ពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូង ឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ តាម​អនឡាញ​បាន​តាម​រយៈ គេហទំព័រផ្លូវ​ការ​របស់​គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ។

សូម​ចុច​ទីនេះ! ឬwww.voterlist.org.kh

បច្ចុប្បន្ន​ដំណើរ​ការ​វេបសាយ​នេះ​រាង​យឺត​បន្តិច សង្ឃឹម​ថា​ គជប នឹង​សម្រួល​ក្នុង​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗខាង​មុខ​ ។

10.01.17 ឥឡូវ​នេះ​គេហទំព័រ​នេះ​ដំណើរ​ការ​ប្រក្រតី​វិញ​ហើយ ដូច​នេះយើង​អាច​ស្វែង​រក​ឈ្មោះ​បាន​លឿន​ និង​ងាយ​ស្រួល ។